Disclaimer – Privacy


Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Alle informatie die op deze site voorkomt werd in eerste instantie vervaardigd door of bekomen van Jeugdhuis de Muze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief of onvolledig zijn van de gegevens of voor iedere andere informatie die door of doorheen deze site voorkomen. Deze gegevens zijn louter informatief en geenszins bindend.

Gegevensbescherming

Om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig met om te gaan. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, het bestellen van producten of diensten, en bij een vraag om inlichtingen of bij een vraag.

Uw persoonsgegevens blijven binnen bij ons en onze provider en zullen in geen enkele vorm door ons of door onze aangestelden aan derden worden bekendgemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een aangetekend schrijven te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan het hieronder vermelde adres ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens).

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Veiligheid

Jeugdhuis de Muze neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een aangetekend schrijven te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Contact

Ondervindt u problemen of heeft u vragen of ideeën, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming (i.e. Data Protection Officer) bij Jeugdhuis de Muze, die u graag zal verder helpen. Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.

Algemeen Contact Gegevensbescherming

Jeugdhuis de Muze
Data Protection Officer
Beislovenstraat 4
9620 Zottegem