Huisregels


Hoe werkt jeugdhuis de Muze?

Vrijwilligers geven dag in dag uit het beste van zichzelf om van de Muze een levendige, goed onderhouden en plezante plaats te maken. Uit respect en om conflicten te vermijden zijn er voor de bezoekers van het jeugdhuis een aantal basisregels om na te leven. Goede afspraken maken goede vrienden!

Basisregels van het jeugdhuis

 • De Muze is toegankelijk voor alle jongeren vanaf 15 jaar.
 • De openingsuren van het jeugdhuis zijn variabel, maar er wordt gestreefd naar permanentie op vrijdag van 16u – 01u en op zaterdag van 20u – 02u. Tijdens schoolvakanties kunnen alternatieve openingsuren gelden (bv. ook open op dinsdagavond). De verantwoordelijke(n) hebben steeds het recht om het jeugdhuis vroeger te sluiten.
 • Als jeugdhuis proberen we al onze prijzen heel democratisch te houden om zo het jeugdhuis toegankelijk te houden voor iedereen. Maar, zonder onze toogwerking heeft het jeugdhuis geen werkingsmiddelen om open te blijven. Daarom is het niet toegelaten (net zoals in elke andere horecazaak) om eigen drank te consumeren.
 • De verkoop of het gebruik van verdovende of stimulerende middelen die door de Belgische wetgeving als illegaal worden omschreven, is verboden binnen het jeugdhuis of in haar omgeving.
 • Net zoals in eender welk etablissement wordt in het jeugdhuis diefstal niet getolereerd.
 • Elke schade, hoe klein ook, toegebracht aan eigendom van de Muze wordt verhaald op diegene die ze heeft toegebracht. Bij ernstige schade worden sowieso politie en ouders verwittigd.
 • De leden van de stuurgroep bepalen wie tijdens de openingsuren van het jeugdhuis achter de bar mag komen en wie toegang heeft tot de muziekinstallatie. Het volume van de muziek mag niet storend zijn voor de bezoekers en moet binnen de wettelijke normen blijven.
 • Buiten mag er geen eigen muziek worden opgezet. Wij hebben een box buiten die muziek afspeelt, dus het is niet nodig om nog eens uw eigen muziek daarbij te gaan opzetten.
 • Glazen worden niet meegenomen buiten het jeugdhuis.
 • Het kan altijd zijn dat je eens een glas breekt. Maar zij zo vriendelijk om een vuilblik te vragen aan de toog en dit zelf op te kuisen. De shifter van dienst zal u zeer dankbaar zijn!
 • Omdat de vrijwilliger achter de toog verantwoordelijk is voor eventuele incidenten die er met u gebeuren nadat u ons jeugdhuis hebt verlaten. Mag deze vrijwilliger u het aankopen van alcoholische dranken weigeren, indien hij vindt dat u al te veel op heeft.